นายลวรณ แสงสนิท

ดูแล้ว: 991 อธิบดีกรมสรรพากร ไม่ช้าเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรณีจัดเก็บภาษีมรดกได้น้อยเกิน ไม่ยุติธรรมต่อสังคม ตามดำรินายกรัฐมนตรี นายลวรณ แสงสนิท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,058 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ กรรมการ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,932 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566  มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,316 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐาน การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,361 ในวันอังคาร 28 ก.พ. 66 สภาผู้แทนราษฎร จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดสุดท้าย เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,687 กรมสรรพากร เตรียมแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อเศษเหล็ก เพื่อแก้ปัญหากรณีมีการโกงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,648 สลากงวดวันที่ 1 เม.ย.นี้ ผู้ค้าสลากทุกรายที่จองซื้อกว่า 1.4 แสนคน จะได้รับสลากคนละ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,348 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,606 บอร์ดสลากฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์ตัวแทนจำหน่าย 2 หมื่นราย หลังตรวจสอบพบกระทำความผิดคือ ขายสลากเกินราคา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,420 สำนักงานสลากฯ จะเพิ่มปริมาณสลากในสลากดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.นี้ อีก 2 ล้านฉบับ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,016 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป “เป๋าตัง” นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนายผยง ศรีวณิช... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,741 กระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัด รวมถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ ลิงก์... อ่านต่อ