นายลวรณ แสงสนิท

ดูแล้ว: 2,841 นโยบายแจกเงิน digital คนละ 10,000 บาท กำลังเป็นที่ถูกเถียงกันในสังคม ว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติจริงหรือไม่ และที่สำคัญระยะยาวจะสร้างปัญหาให้กับเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศมากน้อยเพียงใด เรื่องที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,528 ในหลวงโปรดเกล้าฯ นายลวรณ แสงสนิท เป็นปลัดกระทรวงการคลัง ในหลวงโปรดเกล้าฯ นายลวรณ แสงสนิท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,022 อธิบดีกรมสรรพากร ไม่ช้าเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรณีจัดเก็บภาษีมรดกได้น้อยเกิน ไม่ยุติธรรมต่อสังคม ตามดำรินายกรัฐมนตรี นายลวรณ แสงสนิท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,080 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ กรรมการ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,864 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566  มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,334 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐาน การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,376 ในวันอังคาร 28 ก.พ. 66 สภาผู้แทนราษฎร จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดสุดท้าย เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,876 กรมสรรพากร เตรียมแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจรับซื้อเศษเหล็ก เพื่อแก้ปัญหากรณีมีการโกงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,670 สลากงวดวันที่ 1 เม.ย.นี้ ผู้ค้าสลากทุกรายที่จองซื้อกว่า 1.4 แสนคน จะได้รับสลากคนละ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,365 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,672 บอร์ดสลากฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์ตัวแทนจำหน่าย 2 หมื่นราย หลังตรวจสอบพบกระทำความผิดคือ ขายสลากเกินราคา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ... อ่านต่อ