นายรักษ์ วรกิจโภคาทร

ดูแล้ว: 1,023 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวแถลงความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสูงสุดกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,002 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับ นายมงคล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 929 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,147 ธสน. เผยยอดคงค้างสินเชื่อทะลุ 1.6 แสนล้านบาท ดันสินเชื่อใหม่ไตรมาส2 ทะลุ 2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,633 ที่ประชุมรัฐสภา มีมติเสียงข้างมาก 395 ต่อ 312 เห็นด้วยกับการที่ไม่เห็นควรไม่ให้เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,015 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤต” ในโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,024 EXIM BANK และ บสย. เปิดตัว “สินเชื่อ One SMEs” เงินทุนหมุนเวียนทั้งก่อนและหลังการส่งออก วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,028 EXIM BANK ร่วมยินดีผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 991 กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย “คนดีศรีสวนฯ” ประจำปี 2566 นายรักษ์... อ่านต่อ