นายรอยล จิตรดอน

ดูแล้ว: 952 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ พระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ครั้งที่ 2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 955 กรุงไทยมอบเงินสนับสนุน สสน. บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย... อ่านต่อ