นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม

ดูแล้ว: 956 ผู้ว่าการการยาสูบฯ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพดล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 938 ผู้ว่าการการยาสูบฯ หารือเกี่ยวกับเงินชดเชยปัจจัยการผลิตใบยาสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมเดช รัตนสุวรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 960 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ ยสท. อย่างเป็นทางการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ... อ่านต่อ