นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์

ดูแล้ว: 767 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “สานฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข” โรงเรียนประถมศึกษาสตึงบท นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 979 สพพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ISO/IEC นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 861 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 949 สพพ. ประชุมหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กัมพูชา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายกีรติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 855 สพพ. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,177 “ไทยร่วมมือกัมพูชายกระดับถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ สนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน” นายพีรเมศร์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 968 สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 809 จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 816 ผอ.สพพ.นำทีมคณะผู้บริหารและจนท. ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คบเด็กสร้างชาติ” นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ (มุมบนซ้ายสุด) ผอ.สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 910 สพพ.ผนึก ธสน. จัดสัมมนาออนไลน์  “เจาะโอกาสการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน” เสริมสร้างศักยภาพของนักลงทุนไทย เติมความมั่นใจขยายฐานธุรกิจใน CLMV รายงานข่าวจาก สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) แจ้งว่า สพพ.ร่วมกับ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 244 “พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์” นำทีม ผู้บริหาร NEDA เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมรับคำอวยพรจาก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,108 “พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์” นำทีมผู้บริหาร สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน... อ่านต่อ