นายพรชัย ฐีระเวช

ดูแล้ว: 3,245 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SFIs และบบส. (JV AMC) และมาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกหนี้ตามนโยบายรัฐบาล นายพรชัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 3,120 • มั่นใจลดภาษีโอนและค่าธรรมเนียมจีดีพีโต 0.50% • บวกมาตรการอื่นๆ อีกกว่า 30... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,332 • เริ่มต้นกระบวนการศึกษาทั้งระบบ • ลุยปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต • เร่งยกเลิกร้านค้าปลอดอากรขาเข้า มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,903 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลกปี 2569 พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,140 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษงานสัมมนา Fis and Fin Forum... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,074 คลังยืนยัน! ไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเฉพาะ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ขอชี้แจงประเด็นที่มีข่าวเสนอถึงแนวทางการแก้ปัญหาการออมสำหรับผู้สูงอายุ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,033 โอกาสการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ตลาดประเทศตุรกีและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า จากการแถลงข่าวของบริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 999 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 “เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ 3.5% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,004 การสมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,091 ปลัดคลังไม่หวั่นปัญหาการเมืองการเมืองยืดเยื้อ ชี้งบประมาณปี67 ใช้ไม่ทันเลื่อนไป 6 เดือนกระทบจีดีพี 0.05% ขนเงินอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจเกินแสนล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,017 การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบอุทธรณ์ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 954 ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ