นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา

ดูแล้ว: 1,636 1 พ.ย.65 รัฐสภาเปิดอีกครั้ง โดยจะเป็นการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการรับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,076 จากที่กรมสรรพสามิตเผยว่ากำลังศึกษาการจะขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% ซึ่งหนึ่งในเครื่องดื่มนี้คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มมอลต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า เบียร์ 0% นายปริญ... อ่านต่อ