นายนพดล หาญธนสาร

ดูแล้ว: 956 ผู้ว่าการการยาสูบฯ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพดล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 925 การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,269 โรงงานยาสูบ หรือการยาสูบแห่งประเทศไทย มีที่ดินศักยภาพสูงกว่า 2,000 ไร่ สามารถนำมาพัฒนาเชิงธุรกิจได้ หลังจากรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,038 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดประมูลให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี จำนวน 3... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 878 ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ