นายนพชัย ถิรทิตสกุล

ดูแล้ว: 1,227 “ภาคิน” นำทีมเทศบาลมหาสารคามเยี่ยมชมความงามการนำสายไฟลงดินทั้งระบบสยามสแควร์ ชม “หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใต้น้ำ ( Submersible Transformer)”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,178 “อีโนวา-เจริญชัย นำเสนอข้อมูล นำสายไฟ หม้อแปลงใต้น้ำลงดินทั้งระบบ สปป.ลาว ปรับภูมิทัศน์ สร้างทัศยภาพใหม่ให้นครเวียงจันทร์... อ่านต่อ