นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

ดูแล้ว: 1,617 TMI คาดครึ่งปีทยอยรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเดิมและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพบ้านแพ้ว พร้อมเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี... อ่านต่อ