นายชาติศิริ โสภณพนิช

ดูแล้ว: 1,380 ธนาคารกรุงเทพ ออก‘สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ’ งบรวม 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,173 ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ 79  ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,102 ธนาคารกรุงเทพ ยังคงดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้ก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 993 ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาลจากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,318 ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง นางเมลิซา รุสลี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพอร์มาตา บริษัทย่อยของธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซีย... อ่านต่อ