นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์

ดูแล้ว: 955 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,682 กกพ. เคาะ ปรับขึ้นค่าเอฟทีปี 2565 แบบขั้นบันได ทยอยเพิ่มค่าเอฟทีประจำงวด ม.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,579 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,635  “กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลอุทธรณ์ “โรงไฟฟ้าชุมชนฯ” 74 ราย รวมเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคารวม ต่อไป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,849 คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดรายชื่อผู้ สมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 31... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,597 กกพ. มีมติผ่อนเกณฑ์กองทุนพัฒนาพัฒนาไฟฟ้า สนับสนุนพื้นที่รับมือโควิด-19 เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผ่านการอัดฉีดเงินกองทุนฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า นายคมกฤช... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,580 กกพ. มีมติเห็นชอบ เลื่อนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโรงไฟฟ้าชุมชน ส่งผลให้ต้องเลื่อนวันประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นวันที่ 23 กันยายน 2564... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,570 กกพ. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,684 บอร์ด กกพ. เคาะต่ออายุมาตรการผ่อนผัน ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด ช่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ต่อเนื่องถึงสิ้นปีนี้ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,692 กกพ. อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า 2,800 ล้านบาท ลงชุมชน หลังมีมติ “ยกเครื่อง”... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว