นายกษาปณ์ เงินรวง

ดูแล้ว: 1,302 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,228 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับปีการผลิต 2565/66 อีก 22... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,000 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,594 ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 171 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,171 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 269... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,295 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 1,100... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,225 ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 9 อีกกว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,299 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,225 พรุ่งนี้(2 ธ.ค. 65) ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มกว่า 1,700 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,340 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยไปยังชาวนาทั่วประเทศ และมอบนโยบายให้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 893 ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวมกว่า 13,200 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 650 ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่มเพื่อสาธารณประโยชน์ ช่วย พม.จัดกิจกรรม “เรามีเรา”  รับมือสถานการณ์โควิด-19 นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 696 บอร์ด ธ.ก.ส.ไฟเขียว อนุมัติเงินหนุนเกษตรกรข้าวนาปี 63/64 หวังช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นการรักษาคุณภาพข้าว ตีกรอบไร่ละ 500... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 266 ธ.ก.ส. แจกโชคครั้งยิ่งใหญ่ แจกจริง “ออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปี 2563” ของรางวัลรวม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 435 ดีเดย์ 1o ธ.ค.! ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายแล้ว เงินประกันรายได้ให้ชาวสวนยาง ระยะที่... อ่านต่อ