นางวรวรรณ ชิตอรุณ

ดูแล้ว: 1,494  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมและการค้าไทยเล็กน้อย สะท้อนจากมูลค่าการค้ารวมของไทยกับรัสเซีย-ยูเครน มีสัดส่วนเพียง 0.5%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,282 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยอุตสาหกรรมเด่นที่จะขยายตัวในปี 2566 รับประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดโลก สถานการณ์ภายในประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,306 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) ต่อเนื่อง พร้อมออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ ชูสิทธิประโยชน์ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,309 อก. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ผลักดันการใช้มาตรฐานยูโร 6 เพื่อยกระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,557 พรรคเพื่อไทยตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลือดตั้ง ส.ส. ขน 55 ขุนพลเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ ในปี 2566... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,034 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ผลักดันแผนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรม และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 929 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน“มัดทอใจ มรกดกผ้าไทยร่วมสมัย : Minimal Harmony of... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,296 กระทรวงอุตสาหกรรม สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลโครงการแปรรูป สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 990 กระทรวงอุตสาหกรรม สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2565 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,545 แรมโบ้ เสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กลับพรรคพลังประชารัฐ ส่งสัญญาณว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคการเมืองขนาดกลาง ส่อจะไปไม่รอด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,016 กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา และต้นแบบหมู่บ้าน CIV ประแส จังหวัดระยอง สัมผัสวิถีชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น... อ่านต่อ