นางวรวรรณ ชิตอรุณ

ดูแล้ว: 936 สศอ. ทบทวนมาตรการอุตฯ ชีวภาพ ระยะครึ่งแผน รับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ก้าวสู่เป้าหมายปี 2570... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,029 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์การแข่งขันเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนยังคงยืดเยื้อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์การแข่งขันเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนยังคงยืดเยื้อ ชี้ไทยได้รับอานิสงส์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 943 EXIM BANK และ NEXI พบปะหารือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวทางความร่วมมือคุ้มครองความเสี่ยงและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม นางวรวรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,524  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมและการค้าไทยเล็กน้อย สะท้อนจากมูลค่าการค้ารวมของไทยกับรัสเซีย-ยูเครน มีสัดส่วนเพียง 0.5%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,304 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยอุตสาหกรรมเด่นที่จะขยายตัวในปี 2566 รับประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดโลก สถานการณ์ภายในประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,330 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) ต่อเนื่อง พร้อมออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ ชูสิทธิประโยชน์ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,332 อก. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ผลักดันการใช้มาตรฐานยูโร 6 เพื่อยกระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,614 พรรคเพื่อไทยตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลือดตั้ง ส.ส. ขน 55 ขุนพลเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ ในปี 2566... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,058 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ผลักดันแผนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรม และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 944 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน“มัดทอใจ มรกดกผ้าไทยร่วมสมัย : Minimal Harmony of... อ่านต่อ