นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ดูแล้ว: 1,353 เขตคันนายาว รุก! ตรวจโรงงานในนิคมฯบางชัน เพื่อการสร้างบรรทัดฐานการเป็นกิจการที่ดีให้สังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงงานและชุมชน ด้าน นิคมฯบางชัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 966 กนอ.สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในนิคมฯ ลดก๊าซเรือนกระจก   “กนอ.รุด! สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในนิคมฯ ลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 966 นิคมฯบางชัน เสริมแกร่ง ดึงผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายดูแลสิ่งแวดล้อม หนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,160 นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และนายเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,087 นิคมฯบางชัน ผู้ประกอบการ ผนึกกำลังส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก/เยาวชนรอบนิคมฯ ในวัดเด็กปี”66 นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน,... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 999 “ECO-Green Network นิคมฯบางชัน” สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง นิคมฯ ผู้ประกอบการ ชุมชน เพื่อรักษาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 972 “นิคมฯ บางชัน จับมือ กัสโก้ ผู้ประกอบการในนิคมฯ เสริมแกร่งพันธมิตรร่วมดำเนินกิจกรรม CSR... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,007 “นิคมฯบางชัน เสริมกำลังการผลิตให้โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน รองรับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence พร้อมดึงผู้ประกอบการในนิคมฯร่วมโครงการเพิ่ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,078 “นิคมฯบางชัน ร่วมกับพันธมิตรในนิคมฯ 4 บริษัท หนุน โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,079 “นิคมฯบาง ผนึกพันธมิตร บจก.ไทยย่งฮง อิเล็คทริก มอบพัดลมติดผนัง คลายร้อนให้เด็กนักเรียน ในสถานศึกษา... อ่านต่อ