นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ดูแล้ว: 946 “นิคมฯ บางชัน จับมือ กัสโก้ ผู้ประกอบการในนิคมฯ เสริมแกร่งพันธมิตรร่วมดำเนินกิจกรรม CSR... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 961 “นิคมฯบางชัน เสริมกำลังการผลิตให้โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน รองรับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence พร้อมดึงผู้ประกอบการในนิคมฯร่วมโครงการเพิ่ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,024 “นิคมฯบางชัน ร่วมกับพันธมิตรในนิคมฯ 4 บริษัท หนุน โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,029 “นิคมฯบาง ผนึกพันธมิตร บจก.ไทยย่งฮง อิเล็คทริก มอบพัดลมติดผนัง คลายร้อนให้เด็กนักเรียน ในสถานศึกษา... อ่านต่อ