นางปานทิพย์ ศรีพิมล

ดูแล้ว: 1,119 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,594 มีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่า บิ๊กป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อาจวางอนาคต เพื่อปูทางไปเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจากน้องตู่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 963 “ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนก.ค. 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย” นางปานทิพย์ ศรีพิมล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,147 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้เกินครึ่งของกรอบ นางปานทิพย์ ศรีพิมล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,208 “สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,045 “ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย” นางปานทิพย์ ศรีพิมล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,179 สคร.โชว์ผลงานรัฐวิสาหกิจเดินตามปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง เบิกงบลงทุนได้ครบ 100% ส่วนตามปีปฏิทิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,055 “รัฐวิสาหกิจเริ่มปี 2565 ยังคงเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย”  นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 895 “รองฯสุพัฒนพงษ์” นำทีมประชุมบอร์ด PPP ด้าน เลขาบอร์ด “ปานทิพย์ ศรีพิมล” เผย! ที่ประชุมฯเห็นชอบการนำข้อตกลงคุณธรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,008 สคร.โชว์ผลงานจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินปีงบฯ 64 เกินเป้าหมายเล็กน้อย แต่ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลัง” ระบุ! แม้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่คลังถือหุ้นเกินครึ่ง ยังได้รับผลกระทบจาก COVID – 19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 830 “รมว.คลัง” มอบนโยบายยกระดับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างประชุมร่วม “สคร. – บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม” รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)... อ่านต่อ