นางนิตยา ชัยวัณณคุปต์

ดูแล้ว: 956 ผู้ว่าการการยาสูบฯ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพดล... อ่านต่อ