นางดุสิดา ทัพวงษ์

ดูแล้ว: 1,039 นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,004 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางดุสิดา ทัพวงษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,005 บสย. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR  มอบเงินช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านมูโนะ จ.นราธิวาส นางดุสิดา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 959 นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินทางตรวจเยี่ยม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 953 บสย.- เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ ต่อยอด ช่วย SMEs ยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,040 นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย  ผู้บริหาร สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,256 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว