นวัตกรรมหม้อแปลง

ดูแล้ว: 1,329 2 วิศวกรไทยพระจอมเกล้า สร้างชื่อให้ประเทศไทยก้องโลก คิดอุปกรณ์ไฟฟ้าฯลดการใช้ทรัพยากร ลดก๊าซเรือนกระจก 11.5% ในการผลิตไฟฟ้า... อ่านต่อ