ธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย

ดูแล้ว: 1,225 ธปท. ระบุสถาบันการเงินไทยมีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมาย ปปง. อย่างเคร่งครัด  ส่วนกรณี 4 สถาบันการเงินของไทยขอให้รอการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 108 EXIM BANK ชี้แจงรายงานข่าวเกี่ยวกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย ยืนยันเป็นการทำธุรกรรมปกติ ตรวจสอบแล้วไม่พบรายการต้องห้ามแต่อย่างใด รายงานข่าวจากส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ