ธนกร วังบุญคงชนะ

ดูแล้ว: 1,164 ครม. อนุมัติ ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 ครม. อนุมัติ 14,510.3059  ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทน/ค่าเสี่ยงภัย แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,243 ครม. อนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฉีดวัคซีนกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะ/ไม่ใช่คนไทย กรอบวงเงิน 2,021.4692 ล้านบาท วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 929 โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” กำชับอำนวยความสะดวก-ความปลอดภัยประชาชนเดินทางกลับเข้า กทม.และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ หลังหยุดยาว 28-31... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,237 ครม.ไฟเขียว ขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ลิตรละ 5 บาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 873 โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” เตรียมเป็นประธานการประชุมเสวนา “ถามมา – ตอบไป” เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 983 โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโควิด-19 โดย รง. ยืนยัน แรงงาน ลูกจ้าง... อ่านต่อ