ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน

ดูแล้ว: 1,094 ธ.ก.ส. รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้า กว่า 70 ร้านค้า จัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนธ.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 887 จัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน จังหวัดอุดรธานี นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน... อ่านต่อ