ดอกเบี้ยอ้างอิงTHOR

ดูแล้ว: 1,013 กสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน(Private Repo)  โดยมีพันบัตร ธปท. อิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นหลักประกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,018 กสิกรไทย ย้ำการเป็นผู้นำในการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกของตลาดการเงินไทย ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,134 ธนาคารCIMBTร่วมกับธนาคารSCB ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ธุรกรรมแรกของตลาดเงินไทย วงเงิน 1,500 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,122 ไทยพาณิชย์ทำธุรกรรมกู้ยืมอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ครั้งแรกในตลาดการเงินไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ผลักดันธุรกรรมกู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank) และธุรกรรมกู้ยืมโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Reverse... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,359 ไทยพาณิชย์ ปูพรมผลิตภัณฑ์การเงินอัตราดอกเบี้ย THOR ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ออกหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง THOR รายแรกของไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,230 กสิกรไทยร่วมกับ กบข. และบลจ. กสิกรไทย ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้  และสัญญาบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ย THOR... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว