ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

ดูแล้ว: 979 EXIM BANK ถ่ายทอดกลยุทธ์บริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ในฐานะองค์กร ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 980 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 961 EXIM BANK สนับสนุน บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ขยายกำลังการผลิต สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 885 EXIM BANK สนับสนุน “ยิ้มสู้คาเฟ่” สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 992 EXIM BANK เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจการบริหารธุรกิจยุคใหม่ ในงาน DiMC: DIGIMANIA Talks... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,049 EXIM BANK ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,041 EXIM BANK โชว์ผลงานสร้างผู้ส่งออก SMEs ป้ายแดงและปล่อยกู้ลูกค้าใหม่เพิ่ม 3 เท่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 793 EXIM BANK แนะ SMEs ต้องเร่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Transform ธุรกิจ พร้อมให้บริการครบวงจร ‘ซ่อม’ ‘สร้าง’ ‘เสริม’ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยรับมือโลก Next Normal โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการผลิต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 906 EXIM BANK จับมือ KBank และ BBL สนับสนุนเงินกู้ร่วมวงเงินกว่า 900 ล้านบาท ให้บริษัทในกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์ ลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 39 เมกะวัตต์ ที่บันเตียเมียนเจย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 780 EXIM BANK ร่วมประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 26 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กก.ผจก.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 921 EXIM BANK จับมือหอการค้าไทย เติมความรู้ โอกาสทางธุรกิจ และเงินทุน สนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs รุกตลาดโลก... อ่านต่อ