ณัฐวุฒิ บัวประทุม

ดูแล้ว: 1,311 ครั้งที่ 23 แล้ว สภาล่ม องค์ไม่ครบ ฝ่ายค้านแจง ไม่ใช่เกมการเมือง... อ่านต่อ