ช่วยเหลือเกษตรกร

ดูแล้ว: 1,115 ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เติมมาตรการลดภาระหนี้เดิม ทั้งมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน มาตรการจ่ายดอกตัดต้น มาตรการชำระดีมีคืน ส่วนลูกหนี้ที่มีภาระหนักดูแลผ่านมาตรการจ่ายน้อย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 916 ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เสริมแกร่งเกษตรกรหัวขบวนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจผ่านโมเดล D&MBA การออกแบบ – การจัดการเชิงพื้นที่ เติมความรู้จัดสรรกระบวนการผลิต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 998 ธ.ก.ส. มอบนโยบายสาขาในพื้นที่เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรู จัดถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน สำรวจข้อมูลความเสียหาย พร้อมเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ย 0% 6... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,115 ธ.ก.ส.จัดทัพสาขา เข้าดูแลลูกค้าในพื้นที่แบบครบวงจร ทั้งการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การแบ่งเบาภาระหนี้ ผ่านโครงการชำระดีมีคืน การปรับโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยหนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,080 ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุมู่หลาน เตรียมสินเชื่อดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 895 ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้ เร่งชดเชยประกันภัยและจัดสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ย 0%  6 เดือน ช่วยเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุเตี้ยนหมู่เตรียมประสานหน่วยงานด้านประกันภัยพืชผล เร่งสำรวจความเสียหาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 792 ธ.ก.ส.ผุด 3 โครงการ ช่วยเกษตรกรและครอบครัวสู้วิกฤตเศรษฐกิจจากผลพวงโควิดฯ สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ – สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart... อ่านต่อ