จัดหาบุคลากร

ดูแล้ว: 1,166 ราช-ลาว เซอร์วิส ลงนาม จัดหาบุคลากรเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ 1 สร้างแรงงานฝีมือใน... อ่านต่อ