งบปี 66

ดูแล้ว: 1,276 สภาพิจารณางบประมาณ ปี 2566 วันแรก ฝ่ายค้านเพื่อไทย-ก้าวไกล ชำแหละ ส่อโกง-ช้างป่วย... อ่านต่อ