ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรา

ดูแล้ว: 1,363 ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับกำหนดแนวทางเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรา พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว