ครม. เศรษฐกิจ

ดูแล้ว: 2,280 เศรษฐา เล็งแก้ปัญหานโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ รับฟัง ความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน ประเมิน และหามาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศมากที่สุด ... อ่านต่อ