Fri. Nov 27th, 2020

ข้าวสังข์หยด

ดูแล้ว: 1,321 ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นประเทศแห่งเกษตรกร โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีสายพันธุ์เฉพาะที่มีชื่อเสียงของแต่ละภูมิภาคด้วย แม้ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรชนิดเดียวกัน แต่ก็ทำให้รสชาติมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี  ปัญหาอย่างหนึ่งของพืชผลทางการเกษตรในประเทศไทยก็คือ... อ่านต่อ