ข้อมูลลูกค้าธุรกิจ

ดูแล้ว: 1,031 จากการศึกษาและประมวลผลข้อมูลบัญชีลูกหนี้ธุรกิจของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) พบว่า แม้จะพ้นช่วงวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจกิจกำลังทยอยฟื้นตัว... อ่านต่อ