ขนส่งเอกชน

ดูแล้ว: 2,215 รัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในระหว่างวันที่ 11 – 17... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว