ก.ล.ต.

ดูแล้ว: 1,002 ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ภาคธุรกิจ พร้อมเปิดทางให้รับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนจากที่บ้าน (Work from Home) รองรับความปรกติใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 715 ก.ล.ต. ร่วมมือ World Bank จัดสัมมนาออนไลน์ เตรียมความพร้อมการเป็น “ผู้ประเมินภายนอก”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 986 ก.ล.ต. เตรียมทบทวนนิยามผู้ลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนลงทุนได้หลากหลายขึ้นและเพิ่มช่องทางให้กิจการเข้าถึงแหล่งระดมทุน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงนิยามและการจัดกลุ่มผู้ลงทุนเพื่อให้มีการลงทุนที่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน รวมทั้งความสามารถในการรับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 998 ก.ล.ต. ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-meeting และขอให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนพิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 781 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub เปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ หลังบริษัทแก้ไขระบบงานต่างๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 758 ก.ล.ต. จับมือผู้เชี่ยวชาญจัดอบรม “คริปโท 101” ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มจาก “คริปโท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,139 ก.ล.ต.ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ในรูปแบบ paperless พร้อมเปิดให้กรรมการรับรองข้อมูลในแบบ filing... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 793 “รมต.โพเดียม” หนุนทุกภาคส่วน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ หวังเพิ่มประสิทธิภาพทำงานเทียบสากล ก่อนตั้ง 5 โจทย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,026 ก.ล.ต.จัดประชุมร่วมกับ 14 หน่วยงาน หารือแนวทางการใช้ “กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของภาครัฐ” เพื่อเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยึดหรืออายัดจากการกระทำความผิด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 836 ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาให้บริการและช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 830 ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 34 โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อแผนงานภายใต้แผนการดำเนินงานในระยะ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,015 ก.ล.ต. ผลักดันการใช้ single form อำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเปิดบัญชีลงทุน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก แก้ปัญหากรอกข้อมูลจำนวนมากซ้ำหลายครั้ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 684 ก.ล.ต.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นการพัฒนาการกำกับดูแลตลาดทุนในด้านต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือ และการจัดการกับความท้าทายสำคัญต่อภูมิภาค นำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันในระดับภูมิภาค ในรูปแบบ... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว