การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดูแล้ว: 1,260 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัวโครงการ “PEA e-Bill ลุ้นสนุก ล้านสมัคร”เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,055 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,147 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,337 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับพันธมิตร 7 องค์กร จากหน่วยงานภาครัฐ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 881 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 828 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 414 ใช้งานเขตกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค นายไตรรงค์ บุตรากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 536 ไปรษณีย์ไทย จับมือกฟภ. ศึกษาการใช้พลังงานสะอาดในศูนย์ไปรษณีย์ กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2563... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว