การยาสูบแห่งประเทศไทย

ดูแล้ว: 1,139 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดประมูลให้เช่าที่ดินทำเลศักยภาพสูง ระยะยาว 30 ปี จำนวน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 956 ผู้ว่าการการยาสูบฯ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพดล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 976 บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 นายวีระเดช  กิไพโรจน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 938 ผู้ว่าการการยาสูบฯ หารือเกี่ยวกับเงินชดเชยปัจจัยการผลิตใบยาสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมเดช รัตนสุวรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 960 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ ยสท. อย่างเป็นทางการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,253 ครม.ไฟเขียวให้การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเสริมสภาพคล่อง วงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังรับผลกระทบหนักจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคกำลังซื้อลดลง และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 925 การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 942 ยสท. ได้คะแนน 96.93 ระดับ AA ผลประเมิน ITA ปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,269 โรงงานยาสูบ หรือการยาสูบแห่งประเทศไทย มีที่ดินศักยภาพสูงกว่า 2,000 ไร่ สามารถนำมาพัฒนาเชิงธุรกิจได้ หลังจากรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,038 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดประมูลให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี จำนวน 3... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 878 ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,641 “สิ่งที่ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” กลัวในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คือการถูกกล่าวหาว่า ไม่เป็นอิสระจริง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 856 ครบรอบ 83 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย นายธีรัชย์  อัตนวานิช ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ