การผลิตไฟฟ้า

ดูแล้ว: 1,322 นายกฯตั้งกรรมการ 2 ชุดบริหารเศรษฐกิจ ภาพระยะสั้นแรงกดดันเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงจะลดลงไปบ้างเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเบนซินปรับลดลง 2 วันทำการราคาน้ำมันเบนซินลดลงรวม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,080 ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียส์ มุ่งสู่เป้าหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,307 กฟผ. โชว์แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ฟื้นฟูเหมือง พัฒนาพลังงานสะอาด และอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 991 กฟผ. เร่งเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตอบโจทย์คาร์บอนเป็นศูนย์ เน้นการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง พร้อมขับเคลื่อน กฟผ. สู่ผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย... อ่านต่อ