การประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดูแล้ว: 936 การประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว