กากอุตสาหกรรม

ดูแล้ว: 1,585 ปลัดอุตสาหกรรม สั่งรื้อระบบการอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน  ระบุ กากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าห้ามเกิน 1 วัน ส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายห้ามเกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,580 กรอ.ลงสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี ตรวจหาปริมาณและชนิดของสารเคมีที่ปนเปื้อนในดินและน้ำ เพื่อหาหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,589 กรอ.ผนึก 40 โรงงาน ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง ผ่านหลักการ 3Rs และ... อ่านต่อ