กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ดูแล้ว: 886 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียมใช้ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียม ด้วยการใช้ระบบดิจิทัลในการตรวจสอบการผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,000 ลงนาม PSC แปลงปิโตรเลียมในอ่าวไทย สร้างความมั่นคงพลังงานระยะยาว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับบริษัทผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,461 เปลี่ยนผ่านแหล่งก๊าซบงกชราบรื่น สร้างเสถียรภาพการผลิตก๊าซธรรมชาติ แบ่งเบาต้นทุนผลิตไฟฟ้า ครม.ไฟเขียว 2 ยักษ์ใหญ่คว้าสิทธิประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,170 จากกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสาเหตุที่ค่าไฟแพงขึ้นในปัจจุบันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ เพื่อเตรียมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ เนื่องจากกรมตั้งเงื่อนไขในการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยเชื่อมโยงกับกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับ ดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ขอชี้แจงว่าทั้ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,081 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยมีบริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 จำนวน 2 บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,006 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,127 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจงการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ (แปลง G1/61) และแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (แปลง G2/61)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,026 การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบของแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ส่งผ่านการดำเนินงานสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบของแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (แหล่งบงกช) ที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทาน จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,115 มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,100 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้ทิศทางการดำเนินงาน ปี 65 เตรียมเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ 3 แปลงในอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,586 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผย มี บริษัทเอกชน 2 ราย ยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,640 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยอมรับ ความล่าช้าในการเข้าพื้นที่แหล่งก๊าซเอราวัณ อาจทำให้ไม่สามารถผลิตปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่อง จากกรณีความล่าช้าในการเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการผลิตของบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,572 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตั้ง “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารความมั่นคงด้านปิโตรเลียม” รองรับแผนการจัดหาพลังงานของประเทศ นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,585 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบก พื้นที่ 78.90 ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร... อ่านต่อ