กรมสรรพากร

ดูแล้ว: 2,112 กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสำหรับค่าตอบแทน ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID -19 ในปีภาษี 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,031 สรรพากรเดินหน้ารวบรวมข้อมูลจำเป็นเพิ่มเติม ตาม DSI ร้องขอยืนยันดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วน นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,241 สรรพากร เปิดเกมรุกลุยจับใบกำกับภาษีปลอม หลังล่อซื้อพบมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 100 ล้านบาท  แต่จะขยายผลจับกุมกระบวนการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใบกำกับภาษีปลอมต่อไป  น.ส.กุลยา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,592 กรมสรรพากรได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบประเด็นข้อบกพร่องด้านจรรยาบรรณกรณีการขาดความเป็นอิสระในงานที่ลงลายมือชื่อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีทราบและปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณในประเด็นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ดังนี้   ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,498 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่แพลตฟอร์มในประเทศในการพิสูจน์การมีเงินได้  กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบงานเพื่อรับข้อมูลที่มีปริมาณมากในรูปแบบอิเล็ทรอนิกส์ กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,129 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 งบการเงินของ  นิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,763 ทำไม ชัยเกษม นิติสิริ ถึงได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ถึง 2 ครั้ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,011 “ซัยโจ เด็นกิ” ชี้แจงกรณีปัญหาการติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารกรมสรรพากร บริษัทฯได้ติดตั้งถูกต้องตาม TOR และกรมสรรพากรได้ตรวจรับงานครบถ้วน ซัยโจ... อ่านต่อ