กรมธนารักษ์

ดูแล้ว: 966 กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 931 กรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญ 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 994 กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายจำเริญ โพธิยอด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 980 กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,019 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,048 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,622 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แถลงยุทธศาสตร์สำคัญ 9 ด้าน เพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,426 กรมธนารักษ์ ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ร่วมกับบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด เพื่อพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1029 และ สข.1030... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,031 “วงษ์สยามก่อสร้าง”ร้อง”นายกฯ”เร่งรัด”อีสต์วอเตอร์”ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำภาคตะวันออกระบุเซ็นสัญญามานานกว่า 60วัน ชี้ 4 ประเด็น กรมธนารักษ์-วงษ์สยามฯเสียหายหนัก คิดมูลค่ากว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,120 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่มติคณะรัฐมนตรี                 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,285 ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาจังหวัดระยอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 934 “อาคม” เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ของกรมธนารักษ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 24 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน (โดยวิธีการอนุญาต) สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,215 กรมธนารักษ์ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566... อ่านต่อ