กรมธนารักษ์

ดูแล้ว: 1,885 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,264 • ชาวบ้านต้านธนารักษ์ เดินหน้าโครงการทุจริต • เล็งเดินสายยื่นหนังสือทบทวนคลัง-คมนาคม กรมธนารักษ์ ปลุกผีเมกะโปรเจ็คยักษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,781 กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เดินหน้านำที่ดินราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายสุทิน คลังแสง)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,075 กรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญที่ระลึก พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,779 กรมธนารักษ์ ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) แก่ประชาชนประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อกระตุ้นให้เหรียญกษาปณ์เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,438 กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำ “โครงการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกรองรับสังคมผู้สูงวัยของอปท. ในที่ราชพัสดุ” เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,888 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,467 กรมธนารักษ์เปิด “พิพิธตลาดน้อย” พิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ในกำกับของกรมธนารักษ์ โดยมุ่งพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนย่านตลาดน้อย นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,298 ณ จังหวัดอุดรธานี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,475 ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,601 กรมธนารักษ์ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) เดือนม.ค.แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นให้เหรียญกษาปณ์เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น นายจำเริญ โพธิยอด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,706 กรมธนารักษ์ เปิดพิพิธภัณฑ์เข้าชมฟรีทั้ง 5 แห่งเพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ กรมธนารักษ์... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว