กรมชลประทาน

ดูแล้ว: 1,334 1. สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,412 1. สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,435 1. สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,451 1. สภาพอากาศวันนี้ : สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,369 1. สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทย  ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,478 1. สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,529 1. สภาพอากาศวันนี้ :ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และประเทศไทย  ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,527 1. สภาพอากาศวันนี้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,564 1. สภาพอากาศวันนี้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,494 1. สภาพอากาศวันนี้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,418 1. สภาพอากาศวันนี้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,368 1. สภาพอากาศวันนี้ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,372 1. สภาพอากาศวันนี้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,472 1. สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,558 1. สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกเล็กน้อยในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง คาดการณ์... อ่านต่อ