กรมชลประทาน

ดูแล้ว: 1,776 1. สรุปสถานการณ์น้ำ สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,039 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ :มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,953 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,966 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,964 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,978 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : ปัจจุบันร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,740 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,873 1. สรุปสถานการณ์น้ำ สภาพอากาศวันนี้ : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,985 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,973 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,951 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,937 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยตอนบน และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,735 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,078 1. สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,970 1. สรุปสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศวันนี้ :มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว