กรมชลประทาน

ดูแล้ว: 536 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนขยาย) จังหวัดตาก นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 450 กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้กับบุตรของเกษตรกร เป็นปีที่ 4 หวังสร้างโอกาสให้กับบุตรของเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 474 กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้า ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” เครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 968 ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เช่า เช่าซื้อ โอน ที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม เปิดโอกาสนำที่ดินกรมชลประทานเปิดให้ชาวบ้านเช่า-เช่าซื้อทำเกษตร เมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 499 กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดึงเอาเทคนิคของ AI มาใช้ เทคโนโลยีมีความแม่นยำสูง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 589 พร้อมรับฟังความเห็นประชาชน โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะสื่อมวลชน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 497 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 หน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมส่งความสุขให้กับคนไทยมากมาย อาทิ กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ 2564 “คนไทยทุกครอบครัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 658 ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 872 พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีราษฎรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาหลวงฝั่งทิศตะวันตกกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก ลักษณะพื้นที่ทอดยาวในแนวทิศเหนือ – ใต้เป็นแนวขวางทิศทางการไหลของน้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จะมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผ่านเข้าตัวเมือง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 864 รองประพิศ ลุยนครศรี ฯ-ตรัง เร่งระดมเครื่องจักรช่วยอุทกภัย คาด 5-10 วันกลับสู่ปกติหากไม่มีฝนเพิ่ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 791 กรมชลประทาน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เตรียมกำลังคน เครื่องจักร พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์จะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ 27... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 740 ลำน้ำยม เป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความยาวทั้งสิ้น 735 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,410 ชป.มอบระบบน้ำดื่ม 3 โรงเรียนชนบท จ.พิษณุโลก ร่วมสร้างความเท่าเทียมด้านน้ำอุปโภคบริโภค กรมชลประทาน สนับสนุนระบบน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,014 กรมชลประทาน ลงนามบันทึกข้อตกลงสำรองน้ำเฉพาะกิจฤดูฝนปี 2563 หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC นายสุชาติ เจริญศรี... อ่านต่อ