กยท.

ดูแล้ว: 1,371 ธ.ก.ส. ร่วมกับ กยท. เสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพร้อมส่งเสริมการใช้ต้นยางเป็นหลักประกันเงินกู้ผ่านการจัดทำโฉนดต้นไม้ยางพารา และมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนโครงการ Carbon Credit... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,039 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีรัฐบาลขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได้แล้วกว่า 90% เตรียมความพร้อมส่งออกยางพาราไทยสู่ตลาด EU นายอนุชา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 956 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 จำนวนกว่า 55 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,111 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขานรับนโยบายกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) การยางแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ