กฟภ.

ดูแล้ว: 1,551 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หรือ โครงการนี้ จะใม่ใช่ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ไปแล้ว เพราะมีเหตุผล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,572 กฟภ. ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ  ล่าสุด กว่า 250... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,567 กฟภ.แจ้งเลื่อน วัน เวลา ยื่นเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นวันที่ 26 เมษายน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 471 ร่วมลงนาม สัญญาให้บริการ โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,568 กฟภ. แจ้งแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบสายส่งเคเบิลใต้น้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,574 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง   ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,607 กัลฟ์ จับมือ กฟภ.นำร่องศึกษาแนวทางในการออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,467 กนอ.-กฟภ.ลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจพลังงานด้วยระบบดิจิทัล หนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,595 PEA เดินหน้า ปรับองค์กรสู่การเป็น Digital Utility รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,443 กนอ.จับมือ กฟภ. ขยายระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 คาดแล้วเสร็จปลายปี 63... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 518 ไปรษณีย์ไทย จับมือกฟภ. ศึกษาการใช้พลังงานสะอาดในศูนย์ไปรษณีย์ กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2563... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว