กฟผ.

ดูแล้ว: 1,456 สร้างโอกาสดึงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตต่อเนื่อง นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 8,793 ปฐมนิเทศหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีการแบ่งกลุ่มเป็น 10... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 7,719 ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วาระที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 8,024 วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา อนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,995 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ กฟผ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 7,684 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ (2024 ASEAN-Australia... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,345 กฟผ. เผยโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมดำเนินการปลูกป่าจริงครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2 แสนไร่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมรับการตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เมื่อพบข้อร้องเรียนสั่งสอบทันที... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 7,933 การเมืองสัปดาห์นี้ จับตาโครงการเงินดิจิทัล หลังคณะกรรมการ ป.ป.ช.ส่งความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวถึงรัฐบาล  เรื่องที่ 3,828 โดยเนื้อหาสาระสำคัญของความเห็นจาก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,319 ทิพยประกันภัย จับมือ กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเวลเนส รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเปลี่ยนไทยให้เป็นประเทศรายได้สูง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,160 กฟผ. ร่วมกับ อ.อ.ป. ศึกษาพื้นที่ศักยภาพปลูกพืชพลังงานเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงไฟฟ้า หวังเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพิ่มปริมาณการดูดซับกักเก็บคาร์บอน เดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 5,447 สรุปในการอภิปรายกฎหมายงบประมาณ 2567 พรรคก้าวไกล ได้เตรียมตัวมาอย่างดี โดยมีการแบ่งหน้าที่ให้กับ สส.อภิปรายไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำประเด็นกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,165 นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ.... อ่านต่อ