PHOTO STORIES

ดูแล้ว: 381 ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 730 สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life) สมาคมประกันชีวิตไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,559 ปตท. ผนึกพันธมิตร พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย เสมอใจ ศุขสุเมฆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 661 มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19  แก่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 นายชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 467 ช่วยคนไทยสู้โควิด-19 เร่งเดินหน้าธุรกิจ Life Science เสริมระบบสาธารณสุขไทยให้มั่นคง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 432 “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” สร้างปรากฏการณ์ใหม่วงการอสังหาฯ ต่อยอดความร่วมมือกับ “สมิติเวช” เสริมแกร่งโครงการที่อยู่อาศัยสู่ “Wellness... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 589 “ลวรณ แสงสนิท” นำ ขรก.กรมสรรพสามิต 88 คน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 391 สืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน ส่งมอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กระทรวงวัฒนธรรม นายโชติพัฒน์ – นางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 417 มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสำเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพร่วมกับเด็กชายกฤต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 797 ไทยประกันชีวิต จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2564 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ