PHOTO STORIES

ดูแล้ว: 131 พลังงานชัยนาท เตรียมเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร  หลังโครงการปี 61 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 184... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 19 SCBS ปั้นนักลงทุนเลือดใหม่ นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศในโครงการ SCBS U-INVEST เวทีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ปูเส้นทางสู่นักลงทุนมืออาชีพในอนาคต พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่ นายอภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์ (ที่4 จากขวา) ผู้ชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายภูริทัต พรหมชาติ (ที่4 จากซ้าย) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภัทรพล เจียมเจตจรูญ (ที่3 จากขวา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbs.com/th/u-invest.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 75 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลThailand’s Top Corporate Brand Values 2018  องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกิจธนาคารประจำปี พ.ศ.2561 จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวัดมูลค่าแบรนด์ ทั้งมิติการเงิน การบัญชี การตลาด รวมทั้งความโดดเด่นด้าน ดิจิทัล แบงกิ้ง ส่งผลให้แบรนด์มีมูลค่ารวม 135,297 ล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างมีสมดุล อยู่บนพื้นฐานธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 25 SCB สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์ฯ นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ สมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ “วันมหิดล” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้อาคารนี้ เป็นศูนย์การแพทย์และพยาบาลที่สมบูรณ์ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ด้วยความทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ลดปัญหาความแออัดของผู้มารับบริการ ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 179 ธอส. จัดกิจกรรม Meeting with MD ประจำไตรมาส 3/2561 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานกิจกรรม Meeting... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 44 กสิกรฯหนุนเงินกู้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ (ที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ นายวิวรรธน์ ปณิธานศิริกุล (ที่5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนางสุพร ปณิธานศิริกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 615 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง รองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียนที่กำลังขยายตัว ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 11 รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้ผู้มีสิทธิมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ และส่งเสริม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 17 BBLมอบประกาศนียบัตรผสข.เศรษฐกิจ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นประธานปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2561 “ เปิดโลก Digital Money นวัตกรรม เปลี่ยนโลกการเงิน ”  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กิจกรรมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีนายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการพศส. ประจำปี 2561 นี้ มีระยะเวลาอบรม 5 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 32 นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ ประเทศไทย  เป็นตัวแทนรับรางวัล “BSA Building Safety Award 2018” หรือ “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยปี 2561” ระดับ Gold จากสองอาคารสำนักงาน พรีเมี่ยมกลางใจเมือง ได้แก่ อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ และอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อยกย่องอาคารที่เป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย ลดการเกิดภัยพิบัติ โดยพิธีฯ จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 81 กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศประกวดภาพวาด ปีที่ 6 “พลังงานเพื่อชีวิต” มูลค่ารางวัลรวมกว่า 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 173 พพ.ลงพื้นที่ศึกษาผลสำเร็จบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง สาขาบางปะกง ที่นิคมฯอมตะนคร หลังคว้ารางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุมในเวทีประกวด “ไทยแลนด์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 30 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ให้แก่ชุมชนโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายเสริมสกุล... อ่านต่อ