CONTENTS

ดูแล้ว: 943 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูร้อน อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 27... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 131 นายกรัฐมนตรีเร่งรัดแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน สภาหอการค้าฯ ภาคเอกชนแสดงความชื่นชม เมื่อวันที่ 27 ก.พ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,700 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กลายเป็น ความหวังจางๆ ของเกษตกร เมื่อมีการปรับ รื้อ โครงการใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 505 กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าด้านปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ “ฟาร์มวังสมบูรณ์” ของ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 611 ที่ www.ghbhomecenter.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง หรือทรัพย์ NPA ของธนาคาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 595 “ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหม กรณีนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 761 ริโอเดอจาเนโร   –  หนึ่งปีหลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในบราซิล จนถึงตอนนี้ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดนี้เกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 983 ย่างกุ้ง  :  โรงพยาบาลรัฐโล่ง สถานที่ราชการมืด และรถไฟไม่วิ่งออกจากสถานีในเมียนมาตอนนี้ แม้จะมีความเสี่ยงกับชีวิตและความเป็นอยู่ แต่ข้าราชการจำนวนมากในเมียนมาปฏิเสธที่จะทำงานให้รัฐบาลทหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 195 อ.ค.ต.ป. สำนักงาน ก.พ.ร.  ถอดบทเรียนการทำงานของปิดทองหลังพระ ทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลให้เร่งจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชนบทและแก้ไขปัญหาว่างงาน ขณะที่ผลงานของปิดทองหลังพระปี 2563... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 652 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงจิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าเสียชีวิต สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา... อ่านต่อ