Sat. Jul 4th, 2020

National

“โฆษกสรรพสามิต” แจงยอดจับกุมเหล้าสะสม นับแต่ต้นปีงบ’63 มากสุดกว่า 1.2 หมื่นคดี ค่าปรับทะลุ 120 ล้านบาท... อ่านต่อ
บริษัทพลัสฯ ประเมินการท่องเที่ยวยังน่าห่วง โควิด-19 พ่นพิษกระทบเศรษฐกิจทุกภาคธุรกิจ เกิดปัญหาว่างงาน ลดเงินเดือน แต่ก็มีมุมเชิงบวก ท่องเที่ยวจะฟื้นตัว อิงผลสำรวจ... อ่านต่อ
“คลัง-ททท.-ธนาคารกรุงไทย”เปิดตัวโครงการ “เที่ยวปันสุข” สนับสนุนค่าที่พัก-เดินทาง ตามมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว... อ่านต่อ
สบน.ประสาน ตำรวจเศรษฐกิจ “ศปก.ปอศ.” สืบจนพบตัวการขบวนการปลอมพันธบัตรรัฐบาล เผยระหว่างนี้ ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมหวังขยายผลถึงผู้อยู่เบื้องหลังและแนวร่วมอื่นๆ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ... อ่านต่อ

Hot Market

Special Report

Inside Asean

World